LIDINGÖ

Svenska kraftnät har byggt en 220 kilovolt markkabel från Värtan i Stockholms stad till transformatorstationen Koltorp på Lidingö. Den sattes i drift i december 2012. Syftet var att förbättra elförsörjningen till Lidingö. Från Värtan till Ropsten har den nya kabeln förlagts i en befintlig tunnel, därefter grävts ner under parkeringsplatserna vid Ropsten och sedan monterats inuti Lidingöbron.

Kabeln har grävts ned efter Islinge Hamnvägs östra sida och sedan efter Norra Kungsvägen, Kyrkvägen och vidare utefter Klubbvägen och intill gångvägen vid den nya delen av kyrkogarden. Vid Ekebovägen och Ekholmsnäsvägen har kabeln förlagts i ledningsgatan fram till transformatorstation vid Koltorp. Transformatorstationen vid Koltorp har redan byggts ut. Lokalnätet på Lidingö har redan förbättrats genom att nya 11 kilovolt kablar som ägs av Ellevio har dragits mellan Kyrkvikens transformatorstation och Sticklinge.

Vattenfalls dubbla 70 kV luftledning mellan Kyrkviken och Koltorp kommer dock att vara kvar.


Ladda ner större karta som PDF


Relaterade dokument

Annons Norra Kungsvägen
Annons Ropsten


Ledingar som rivs

Luftledningen över Sticklinge snart helt riven
Vattenfalls luftledning över Sticklinge har tyvärr inte kunnat rivas på sträckan Sarvstigen – Gösvägen än. Det beror på att Tele 2 har sitt mobilnät där och de väntar på att få ett tillstånd från Försvaret innan de kan sätta upp en ny mast.