NACKA

Ny elförbindelse till Värmdö klar

För att möta den kraftigt ökade elförbrukningen på Värmdö och Farstalandet har en ny mark- och sjökabel samt en ny transformatorstation byggts under 2011.  Den nya förbindelsen är i drift sedan januari 2012.

Vad händer mer i kommunen?
Vattenfalls 70 kV luftledning som går över nordspetsen på Sicklaön och Skurusundet till Björknässidan kommer att rivas, men tidigast 2019. Luftledningen ska ersättas av en sjökabel mellan Högberga på Lidingö och Telegrafberget på Ormingesidan. Från Telegrafberget blir det en markkabel som även ersätter den 70 kV luftledning som går mellan Björknäs och Myrsjön.

Nästa steg
Genomförande av projektet pågår, befintliga luftledningar beräknas vara borttagna senast år 2021.


Ladda ner större karta som PDF