SOLLENTUNA

Vattenfalls luftledning mellan Norrviken och Sjöberg ska ersättas med en ny markkabel.

Vattenfall planerar att behålla luftledningarna mellan Häggviksrondellen och Knista. Koncessionsbeslut mellan Norrviken och Sjöberg har erhållits, vilket innebär att markkabel kommer att förläggas mellan Sjöberg och Edsberg med planerad byggstart under 2019. Därefter planeras borttagning av befintlig luftledning på sträckan under 2021.

Vattenfalls luftledning mellan Norrviken och Östra Törnskogen (Snuggan) kommer att ersättas av en markkabel mellan Edsberg och Östra Törnskogen. Projektet beräknas starta 2020 och pågå till 2021.


Täby_Danderyd_U Väsby_Sollentuna_Solna_Sundbyberg_Webb bild_150811

Ladda ner större karta som PDF


Följande delprojekt berör Sollentuna

Hagby - Anneberg
Markkabel mellan Sjöberg och Norrviken
Markkabel mellan Norrviken och Snuggan


Ledningar som kan rivas

Vattenfalls luftledningar mellan Sjöberg och Anneberg
Vattenfalls luftledningar mellan Sjöberg och Anneberg (genom Rinkebyskogen) ersattes under 2014 med markkabel som till stor del är samförlagd med Svenska kraftnäts markkabel.

Svenska kraftnäts luftledning mellan Hagby och Järva
Delar av luftledningen mellan stationerna Hagby i Upplands Väsby och Järva i Solna, planerar Svenska kraftnät att riva tidigast 2025. Det gäller den del av sträckan som är sambyggd med Vattenfalls luftledning. Vattenfalls luftledning rivs samtidigt. Innan rivning är möjlig behöver flera nya elförbindelser byggas och driftsättas. Dessa är Vattenfalls markkablar i Sollentuna, Svenska kraftnäts elförbindelse City Link mellan Hagby i Upplands Väsby och Ekudden i Huddinge. Ytterligare förstärkningar i västra Stockholm är också nödvändiga vilka berör Sollentuna.

Markkabel mellan Sjöberg och Edsberg
Vattenfalls luftledning mellan Norrviken och Sjöberg ska ersättas med markkabel mellan Sjöberg-Edsberg-Östra Törnskogen. Samråd om delsträckningarna är genomförda.

Markkabel mellan Norrviken och Snuggan
Markkabeln mellan Norrviken och Snuggan ska ersättas av markkabel mellan Edsberg och Östra Törnskogen. Denna ersätter luftledningen mellan Norrviken och Snuggan.