Markkabel mellan Edsberg och Östra Törnskogen 

Vattenfalls luftledning mellan Norrviken och Sjöberg skulle ersättas med en ny markkabel. Samråd om sträckningen av markkabeln ägde rum och koncession söktes hos Energimarknadsinspektionen, vilken därefter avvisades 2014. Detta beslut har i sin tur överklagats till högre instans, men sträckningen kommer inte att genomföras.

Koncession har istället sökts för förläggning av markkabel på sträckan Edsberg och Östra Törnskogen.