SOLNA

Svenska kraftnät och Ellevio har byggt en ny elförbindelse mellan Danderyd och Järva/Ålkistan. Elförbindelsen togs i drift i maj 2016. Markkablar är förlagda i Bergshamra, vid vattentornet, och under 2014 började vi att förlägga kablar i en befintlig tunnel vidare bort mot Ålkistan och Järva. Den sista delsträckan som har också byggts klart med sjökablar i Edsviken.

Solna kommun berörs också av en ny tunnelförbindelse som Svenska kraftnät planerar från station Anneberg i Danderyd, genom Stockholms innerstad, till en planerad station vid namn Snösätra i södra Hammarbyhamnen.

Vattenfalls luftledning mellan Danderyd och Järva kommer att ersättas med en kabel på sträckningen genom Solna Kommun. En ny transformatorstation kommer att byggas vid Galoppvägen i höjd med Järva Krog, vilken kommer att förstärka elnätet i Solna. För att förstärka elnätet för Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet kommer ytterligare en transformatorstation att byggas i södra Solna. Byggstarten för dessa projekt är planerad till 2019.


Ladda ner större karta som PDF


Följande delprojekt berör Solna

Danderyd – Järva/Ålkistan
Anneberg – Skanstull
Norra Djurgården (Se även under Stockholm)


Ledningar som kan rivas

I Solna har Svenska kraftnät och Vattenfall sambyggt sina 220 och 70 kilovolt ledningar. Planerad rivning av dubbelledningen mellan Hagby och Järva sker tidigast 2025 då den nya elförbindelsen City Link är klar och när Vattenfall är klar med kabelarbeten i Sollentuna och Solna. Ytterligare förstärkningar av stamnätet i västra Stockholm behöver också blir klara.

Inom Nationalstadsparken på norra Djurgården planerar Ellevio att riva två 220 kilovolt ledningar mellan Ålkistan i Solna, förbi Fisksjöäng och Ekhagen. Luftledningen ersätts med kablar i ungefär samma sträckning. Arbetet planereras starta 2015 och den gamla ledningen rivs därefter tidigast 2016/2017.