sjöstad

Anneberg Skanstull

En viktig del i Stockholms Ström är den nya elförbindelsen City Link som Svenska kraftnät bygger i fyra etapper. Anneberg – Skanstull utgör den andra etappen och planeras mellan stationerna Anneberg i Danderyd och Skanstull i Mårtensdal, söder om Hammarbyhamnen i Stockholm. City Link kommer att binda samman norra och södra Stockholmsområdet – från Hagby i Upplands Väsby till Ekudden i Huddinge. Det säkrar elleveranserna för framtiden.

På Svenska kraftnäts webbplats www.svk.se/anneberg-skanstull kan du läsa mer om den nya elförbindelsen.