Örby – Snösätra

Svenska kraftnät planerar att förstärka den befintliga elförbindelsen i södra Stockholm mellan stationen Örby och den planerade stationen Snösätra i Stockholm. I juni 2015 inledde vi samrådsprocessen med berörda för att informera om den planerade elförbindelsen och ta emot synpunkter. Under 2016 ansöker Svenska kraftnät om koncession (tillstånd) hos Energimarknadsinspektionen.

Mer information? På Svenska kraftnäts webbplats www.svk.se/orby-snosatra kan du läsa mer om den nya elförbindelsen.

Idag finns en luftledning från Högdalen i Stockholm till Huddinge, men som behöver ersättas med en ny elförbindelse med högre spänning. På så sätt förstärks elnätet i regionen för att möta behovet av el i framtiden. I och med att den nya elförbindelsen byggs behöver vi även bygga en ny station, Snösätra, i närheten av den befintliga stationen Högdalen.


Den första etappen av City Link har vi byggt klart med luftledning och kablar. Den fjärde etappen planerar vi tunnel genom Stockholms innerstad. Utredning av etapp 3 och 4 pågår, kartan visar utredningsområden för dessa etapper.