Markkabel mellan Järva och Beckomberga

Ellevio har byggt en ny elförbindelse mellan Järva och Beckomberga med markkabel. Markkabeln är cirka 7,4 kilometer lång. På första delen av sträckan är kabeln dragen från Järva transformatorstation fram till Rissne gård. Därefter korsar den Ulvsundaleden och dras under järnvägen och Bällstaån fram till Sundby bollplan. Därifrån följer markkabeln i stort sett den gamla luftledningen.

Projektet startade december 2012 med grävning för att lägga ner kabeln. Rivning av linor och stolpar skedde 2014 och under 2015 återställdes marken.