Markkabel från Värtan till Lidingö

Svenska kraftnät har byggt en 220 kilovolt markkabel från Värtan i Stockholms stad till transformatorstationen Koltorp på Lidingö. Den sattes i drift i december 2012. Syftet var att förbättra elförsörjningen till Lidingö. Från Värtan till Ropsten har den nya kabeln förlagts i en befintlig tunnel, därefter grävts ner under parkeringsplatserna vid Ropsten och sedan monterats inuti Lidingöbron.

 

Ladda ner karta som PDF