Markkabel mellan Solberga och Bredäng

Ellevio planerar att riva en 220 kilovoltsledning mellan Solberga och Bredäng för att ersätta den med kabel i mark. Arbetet planeras starta under 2016 och rivningen av den gamla ledningen planeras ske tidigast under 2017.