Markkabel på norra Djurgården

Som en del av projektet Stockholms Ström förstärker Ellevio elnätet för att möta framtidens behov av säkra elleveranser tillsammans med Svenska Kraftnät och Vattenfall. Projektet innebär att vi byter ut cirka 3 kilometer luftledningar och ersätter dem med nya elledningar som vi gräver ner i marken. Projektet pågår från maj 2018 till oktober 2019.

Läs mer på Ellevios projektsida