Snösätra – Ekudden

Svenska kraftnät förstärker den befintliga elförbindelsen i södra Stockholm mellan Snösätra i Stockholm och Ekudden i Huddinge. I maj 2015 inledde vi samrådsprocessen med berörda för att informera om den planerade elförbindelsen och ta emot synpunkter. Våren 2019 fick Svenska kraftnät  koncession (tillstånd) av Energimarknadsinspektionen och på sensommaren 2019 startade byggnationen, som kommer att pågå fram till början av 2022.

Mer information? På Svenska kraftnäts webbplats www.svk.se/snosatra-ekudden kan du läsa mer om den nya elförbindelsen.

Idag finns en luftledning från Högdalen i Stockholm till Huddinge, denna behöver ersättas med en ny elförbindelse med högre spänning. På så sätt förstärks elnätet i regionen för att möta behovet av el i framtiden. I och med att den nya elförbindelsen byggs behöver vi även bygga en ny station, Snösätra, i närheten av den befintliga stationen Högdalen.