SUNDBYBERG

Markkabel mellan Järva och Beckomberga

Markkabeln är cirka 7,4 kilometer lång. På första delen av sträckan dras kabeln från Järva transformatorstation fram till Rissne gård. Därefter korsar den Ulvsundaleden och dras under järnvägen och Bällstaån fram till Sundby bollplan. Därifrån följer markkabeln i stort sett den gamla luftledningen.

Projektet startade december 2012 med grävning för att lägga ner kabeln. Under 2014 revs linor och stolpar och under 2015 återställdes marken.


Ladda ner större karta som PDF


Ledningar som kan rivas

Svenska kraftnäts luftledning mellan Hägerstalund i Sollentuna och Beckomberga i Stockholm, som korsade Sundbyberg, revs 2014. Delar av luftledningen var sambyggd med Ellevios luftledning mellan Beckomberga och Järva.