TÄBY

En av många elförbindelser som ingår i projektet Stockholms Ströms byggs i Täby. Det är den första etappen av den nya elförbindelsen City Link som sträcker sig från norra och södra Stockholmsregionen – från Hagby i Upplands Väsby till Ekudden i Haninge. När City Link är färdigbyggd kan elen matas in till Stockholmsområdet från flera håll vilket säkrar elleveranserna  för framtiden.


Täby_Danderyd_U Väsby_Sollentuna_Solna_Sundbyberg_Webb bild_150811

Ladda ner större karta som PDF


Följande delprojekt berör Täby

Hagby - Anneberg


Ledning som rivits

Rivning av luftledning genom Skarpäng och Enebyberg

I och med att stationen Anneberg samt elförbindelserna Danderyd – Järva och Hagby – Anneberg tagits i drift har Svenska kraftnät kunnat riva luftledningen mellan stationerna Hagby och Danderyd.