UPPLANDS VÄSBY

Från stamnätsstationen Hagby i Upplands Väsby har vi byggt en ny elförbindelse till den nya stamnätsstationen Anneberg i Danderyd. Det utgör den första etappen av den nya elförbindelsen City Link som binder samman norra och södra Stockholmsområdet - från Hagby till Ekudden i Haninge. När City Link är färdigbyggd kan elen matas in till Stockholmsområdet från flera håll vilket säkrar elleveranserna  för framtiden.


Täby_Danderyd_U Väsby_Sollentuna_Solna_Sundbyberg_Webb bild_150811

Ladda ner större karta som PDF


Följande delprojekt berör Upplands Väsby

Hagby - Anneberg


Luftledning som kan rivas

Svenska kraftnäts luftledning mellan Hagby och Järva

Delar av luftledningen mellan stationerna Hagby i Upplands Väsby och Järva i Solna planerar Svenska kraftnät att riva tidigast 2025. En del på den norra sträckan går genom Upplands Väsby. Innan rivning är möjlig behöver flera nya elförbindelser byggas och driftsättas. Dessa är Vattenfalls markkablar i Sollentuna, Svenska kraftnäts elförbindelse City Link, mellan Hagby i Upplands Väsby och Ekudden i Huddinge. Ytterligare förstärkningar i västra Stockholm är också nödvändiga vilka berör Upplands Väsby.