Vaxholm

En helt ny ledning planeras på sikt att byggas från Åkersberga till Vaxholm. Större delen av sträckan blir en luftledning. Närmast Vaxholms tätort övergår luftledningen till en markkabel. En ny 70 kilovolt station byggs vid den befintliga 20 kilovolt stationen.