Svenska kraftnät, Vattenfall och Ellevio samarbetar för att förstärka och förnya elnätet i Stockholmsregionen.